Sunday, December 7, 2008

GOLONGAN MANUSIA

Al Khalil bin Ahmad berkata, manusia itu ada empat jenis:

1. Orang Alim: Orang yang berilmu dan tahu bahawa dia berilmu, maka ikutilah dia.
2. Orang Tidur: Orang yang berilmu tetapi dia tidak tahu bahawa dia berilmu, maka bangunkanlah dia.
3. Orang yang memerlukan bimbingan: Orang yang jahil dan tahu bahawa dia jahil, maka bimbing dan ajarilah dia.
4. Orang Bodoh: Orang yang jahil tetapi dia tidak tahu bahawa dia jahil, maka waspadalah terhadapnya.

No comments: