Tuesday, January 20, 2009

AKHIR ZAMAN 2

Dari Tsauban (ra) berkata: Rasulullah SAW bersabda:"Hampir tiba satu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya. "Apakah kerana kami sedikit pada hari itu ? Nabi saw menjawab: "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan'. Seorang sahabat bertanya: "Apakah wahan itu wahai Rasulullah ? Nabi menjawab: "Cinta pada dunia dan takut pada mati".
(Riwayat Abu Daud)