Thursday, September 10, 2009

KADAR BALASAN MENGIKUT KADAR AMALAN


Rasulullah SAW bersabda: maksudnya,

"Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang"

Saidina Ali (kw) berkata:

"Siapa menyangka bahawa tanpa usaha dia akan dapat masuk ke dalam syurga, maka orang itu hanya beragan-angan sahaja; dan siapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha sahaja dia akan masuk ke dalam syurga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah SWT"

No comments: